Obróć urządzenie

Aby strona wyświetlała się prawidłowo

Obróć urządzenie Zamknij

Korzyści dla higieny jamy ustnej wynikające
z żucia gumy bez cukru

Badania kliniczne wykazały, że żucie gumy pobudza gruczoły ślinowe do wytwarzania dużych ilości śliny (10-12 krotne zwiększenie w porównaniu do śliny niestymulowanej). Guma do żucia jest jedynym w swoim rodzaju artykułem spożywczym, ponieważ żuje się ją przez dłuższy czas (często około 20 minut), a jednocześnie ma stosunkowo niewiele kalorii. W niniejszym rozdziale wykazano, że żucie gumy bez cukru zwiększa wytwarzanie śliny, a wszystkie korzyści, jakie proces ten niesie ze sobą dla zdrowia jamy ustnej, a mianowicie: usuwanie resztek pokarmu i cukrów, neutralizowanie kwasów oraz wspomaganie remineralizacji, mogą pomóc w zmniejszeniu zapadalności na próchnicę.

Usuwanie resztek oraz neutralizowanie płytki

Żucie gumy przez osoby zdrowe zwiększa wydzielanie śliny z poziomu spoczynkowego wynoszącego 0,4–0,5 mL/minutę do około 5–6 mL/minutę, przy czym po około 5 minutach poziom ten spada do około 2 mL/minutę, a następnie powoli do poziomu 1,2–1,5 mL/minutę po upływie 20 minut.

Efektem pobudzania jest zwiększenie stężenia dwuwęglanu w ślinie wpływającej do ust. Dwuwęglan ten podnosi poziom pH śliny i znacznie zwiększa jej moc ochronną; ślina jest zatem o wiele skuteczniejsza w neutralizowaniu i buforowaniu kwasów zawartych w artykułach spożywczych oraz kwasów powstających w płytce na skutek fermentacji węglowodanów. Jednocześnie fosforan zawarty w ślinie ulega przekształceniu w wyniku podwyższenia poziomu pH i większa jego część przyjmuje formę PO4. Zwiększa się również poziom wapnia w ślinie.

Żucie gumy bez cukru zwiększa
wytwarzanie śliny i wszystkie korzyści, jakie proces ten niesie
ze sobą dla zdrowia jamy ustnej.

Obserwacje poczynione przez Hein’a i innych, dotyczące „dużego i trwałego podwyższenia poziomu pH płytki” podczas żucia gumy po spożyciu cukru zostały potwierdzone wieloma badaniami przeprowadzanymi na całym świecie.

Wspomniane zmiany w składzie śliny zwiększają jej zdolność do zapobiegania spadkowi poziomu pH oraz w większym stopniu sprzyjają wzrostowi kryształów hydroksyapatytu. Ponadto, zwiększona ilość i natężenie przepływu stymulowanej śliny zwiększa zdolność usuwania cukrów i kwasów z przestrzeni wokół zębów. Te trzy właściwości śliny przekładają się na podatność danej osoby na próchnicę, a na wszystkie te właściwości korzystnie wpływa pobudzanie gruczołów ślinowych.

Działanie stymulowanej śliny odgrywa najważniejszą rolę wówczas, gdy płytka narażona jest na ryzyko działania kwasów, co ma miejsce w trakcie 20-30 minut od momentu spożycia pokarmu próchnicotwórczego. Jednak, w przypadku większości artykułów spożywczych, proces pobudzania ślinianek zanika wkrótce po połknięciu ostatniego kęsa, a skład śliny powraca do normalnego stanu w okresie krótszym niż 5 minut, więc efekty ochronne nie występują wówczas, gdy są najbardziej potrzebne.

W celu zwiększenia ochronnych właściwości śliny podczas ekspozycji na działanie kwasów, potrzebny jest bodziec, który sam w sobie nie będzie próchnico-twórczy, a jego efekty utrzymają się możliwie jak najdłużej. Niezawierająca cukru guma do żucia to bardzo praktyczny i dopuszczalny bodziec, który można żuć po spożyciu podlegających fermentacji węglowodanów, i który nie dostarcza nadmiernej ilości kalorii. W toku kilku badań wykazano, że żucie gumy bez cukru pobudza proces wytwarzania śliny, który może utrzymywać się do dwóch godzin.

Zwiększenie remineralizacji

Stężenie jonów, które składają się na siatkową strukturę hydroksyapatytu (Ca2+, PO43-, OH-), jest wyższe w ślinie stymulowanej niż w niestymulowanej; stymulowana ślina jest zatem skuteczniejszym środkiem do remineralizacji kryształów szkliwa zniszczonych na skutek początkowego narażenia na działanie kwasów. Podczas badań in situ nad próchnicą prowadzonych przez Leach’a i innych, badani żuli gumę zawierającą sorbitol przez 20 minut po posiłkach i przekąskach (pięć razy dziennie). Zyskanie bądź utrata minerałów w płytkach szkliwa ludzkiego, posiadających sztucznie wykonane ubytki i osadzonych w obrębie jamy ustnej przez 3 tygodnie zostało po upływie tego okresu zmierzone i porównane z wynikami uzyskanymi po upływie podobnego okresu, w którym nie żuto gumy. Remineralizacja ubytków szkliwa nastąpiła zarówno u osób żujących gumę, jak i tych, które gumy nie żuły, natomiast u osób żujących remineralizacja ta była niemalże podwojona.

Poziom pH label
Poziom pH

Podobny eksperyment wykazał, że nawet w przypadku gumy zawierającej sacharozę, remineralizacja osiągnęła znaczący poziom po 30-stu minutach żucia, ale nie po 20 minutach. Doniesienia te zostały zasadniczo potwierdzone przez Creanor’a i innych. I są spójne ze stwierdzonym przez Kashket’a i innych zmniejszeniem demineralizacji szkliwa (mierzonego metodą penetracji jodku) dzięki żuciu gumy zawierającej sorbitol. Ustalenia poczynione przez Steinberg’a i innych stanowią dalsze potwierdzenie tych badań; mówiąc w skrócie, stosowanie gumy bez cukru (słodzonej albo ksylitolem, albo sorbitolem) przez okres sześciu tygodni spowodowało zwiększenie poziomu wapnia w płytce nazębnej oraz znaczące zmniejszenie wskaźnika płytki nazębnej w porównaniu do sytuacji, w której gumy nie żuto. Remineralizację in vivo uznaje się zasadniczo za proces powolny, a do znaczącej remineralizacji doszło w ciągu 3 tygodni. Te modelowe eksperymenty wskazują, że stosowanie gumy bez cukru może pomóc w zapobieganiu próchnicy przesuwając szalę bardziej w kierunku remineralizacji, niż demineralizacji.

Ponadto, stosowanie gumy bez cukru wiąże się ze zmniejszeniem ilości płytki i redukcją procesu jej powstawania, a także ze zmniejszeniem jej zdolności do formowania kwasów.

Dieta i higiena
Związek między dietą, odżywianiem się i rozwojem próchnicy
Ślina i zdrowie
Podsumowanie roli śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej i zapobieganiu chorobom jamy ustnej
Poliole i guma bez cukru
Obiecujący sposób zapewnienia udowodnionych korzyści z żucia gumy bezcukrowej dla zdrowia jamy ustnej
Guma dla higieny
Korzyści dla higieny jamy ustnej wynikające z żucia gumy bez cukru
Właściwości gumy bez cukru
Ważna rola, jaką guma bez cukru odgrywa w pielęgnacji jamy ustnej, jest szeroko uznawana i akceptowana przez ekspertów.
Często zadawane pytania
Czy składniki bezcukrowej gumy do żucia są szkodliwe dla zdrowia?