Obróć urządzenie

Aby strona wyświetlała się prawidłowo

Obróć urządzenie Zamknij

Uznanie i potwierdzenie właściwości gumy bez cukru

Ważna rola, jaką guma bez cukru odgrywa w pielęgnacji jamy ustnej, jest szeroko uznawana i akceptowana przez ekspertów, towarzystwa stomatologiczne i organy nadzorcze na całym świecie.

Komisja Europejska

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła pięć oświadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej, dotyczących gumy do żucia bez cukru, która w ten sposób stała się jedną z niewielu kategorii artykułów żywnościowych, które takie uznanie zdobyły. W oświadczeniu zdrowotnym stwierdza się, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy daną kategorią artykułów żywnościowych bądź jednym z jej składowych a zdrowiem; oświadczenia takie muszą być przejrzyste, rzetelne i oparte na dowodach.

Trzy oświadczenia: ogólna funkcja

(Dopuszczone przez KE jako tzw. oświadczenie z art. 13)
  1. Guma do żucia bez cukru przyczynia się do neutralizacji kwasów w płytce nazębnej.
  2. Guma do żucia bez cukru przyczynia się do utrzymania mineralizacji zębów.
  3. Guma do żucia bez cukru przyczynia się do zmniejszenia suchości w ustach.

Dwa oświadczenie: zmniejszenie ryzyka choroby

(Dopuszczone przez KE jako tzw. oświadczenie z art. 14)
  1. Żucie gumy bez cukru pomaga neutralizować kwasy w płytce nazębnej. Kwasy w płytce nazębnej stanowią czynnik ryzyka w rozwoju próchnicy zębowej.
  2. Żucie gumy bez cukruj pomaga zmniejszyć demineralizację zębów. Demineralizacja zębów stanowi czynnik ryzyka w rozwoju próchnicy zębowej

Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia

Ostatnio kanadyjskie ministerstwo zdrowia, Health Canada, posunęło się o krok dalej w swoich poradach. Uznało, że istnieją dowody naukowe na poparcie twierdzenia zawartego w oświadczeniu dotyczącym gumy do żucia bez cukru oraz zmniejszenia ryzyka próchnicy zębów. Oświadczenie to uznano za istotne i dotyczące całej populacji Kanady, ponieważ próchnica często zaczyna się rozwijać w dzieciństwie i utrzymuje się w okresie dorosłości. Wskaźnik występowania próchnicy u dorosłych jest znacznie wyższy niż u dzieci, a proces jej rozwoju jest taki sam w przypadku dorosłych i dzieci.

Oświadczenie zdrowotne
„Żucie gumy bez cukru trzy razy dziennie po jedzeniu / posiłkach pomaga zmniejszyć / obniżyć ryzyko próchnicy zębowej / zmian próchniczych / ubytków tkanki zęba.”

Dodatkowe uznanie dobroczynnych właściwości gumy bez cukru

Dobroczynne skutki żucia gumy bez cukru dla higieny jamy ustnej uznaje także Światowa Federacja Stomatologiczna (World Dental Federation, FDI). W swojej białej księdze, która ukazała się w 2014 roku, FDI szczególnie zaleca stosowanie gumy bez cukru jako prostej i skutecznej metody dla rodzin i pojedynczych osób na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej, obok innych, równie kluczowych zachowań w obszarze pielęgnacji jamy ustnej, tak ich jak np. szczotkowanie zębów dwa razy dziennie i stosowanie pasty z fluorem. Ponadto, korzyści dla jamy ustnej wynikające z żucia gumy bez cukru zostały potwierdzone przez ponad 20 narodowych towarzystw stomatologicznych na całym świecie. „Udowodniono, że żucie gumy bez cukru, takiej jak Extra, przynosi korzyści dla zdrowia zębów, ponieważ pomaga neutralizować kwasy powstające w płytce nazębnej.” – FDI.

Dieta i higiena
Związek między dietą, odżywianiem się i rozwojem próchnicy
Ślina i zdrowie
Podsumowanie roli śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej i zapobieganiu chorobom jamy ustnej
Poliole i guma bez cukru
Obiecujący sposób zapewnienia udowodnionych korzyści z żucia gumy bezcukrowej dla zdrowia jamy ustnej
Guma dla higieny
Korzyści dla higieny jamy ustnej wynikające z żucia gumy bez cukru
Właściwości gumy bez cukru
Ważna rola, jaką guma bez cukru odgrywa w pielęgnacji jamy ustnej, jest szeroko uznawana i akceptowana przez ekspertów.
Często zadawane pytania
Czy składniki bezcukrowej gumy do żucia są szkodliwe dla zdrowia?